Registrering

Förutom att ungdomarna kommer att följas upp regelbundet av de fyra centra, som driver projektet, kommer data att föras in i undermoduler i två register – BORIS och SOReg1. I SOReg följs operationsresultatet upp efter 2,12 och 24 månader och därefter 5 och 10 år post-op. I BORIS kommer vi att bedöma patienterna när de fyllt 20,25 och 30 år. Detta göra att vi kan skaffa oss evidens för behandlingen och för de strategier vi satt upp.

1 BORIS står för BarnObesitasRegister i Sverige (www.e-boris.se/barnfetma.html) och SOReg står för Scandinavian Obesity Surgery Registry (www.ucr.uu.se/soreg).