Inklusionskriterier

För att kunna inkluderas i projektet ska ungdomarna ha ett BMI på mer eller lika med 40 kg/m2 alternativt 35 kg/m2 med co-morbiditet. Det ska finnas dokumenterat att patienten provat att gå ner i vikt på konventionellt sätt under minst ett år. Pubertetstatus ska vara över 3 enligt Tanner1.

För att kunna ingå i den randomiserade studien mellan kirurgi och intensiv medicinsk behandling med pulverkost initialt, som genomförs på ungdomar mellan 13-16 år, måste ungdomarna vara bosatta i Göteborgs eller Stockholms närområde på grund av de täta besöken på respektive center. Detta gäller inte för övriga delar i projektet.

Exklusionskriterier är obehandlad psykisk sjukdom. Drogmissbruk eller olämplighet av annan orsak.

Bedömningsbesök görs i Göteborg, Stockholm och Malmö. Förmodligen kommer också ett centra att sättas upp någonstans i Norrland.

1 Se - http://healthvermont.gov/family/toolkit/tools%5CJ-1%20CARD%20Tanner%20Stages.pdf