Opererad i AMOS2 studien

Hej

Du ingår i den blå gruppen och har då blivit opererad vid Carlanderska sjukhuset i Göteborg. Vi kommer nu att följa dig med täta återbesök under de närmaste två åren, men också ses efter 5 och 10 år. Vi vill med andra ord hjälpa dig att börja ett nytt och lättare liv.

Den här hemsidan innehåller tips och råd om hur du ska kunna anpassa dig till ett nytt liv. Det ersätter inte kontakten med sjukvårdspersonalen och därför kan du under fliken kontakt se hur du enklast och smidigast når dem.

Under Tidsplan ser du vilka återbesök du ska göra och vad de innebär. Du kommer också att få påminnelse om besöken via mail.

Lycka till!

Team Amos 2