Tidsplan

När man har opererats är det viktigt att man genomför alla kontroller, som schemalagts. Skulle du utebli så minskar möjligheten att vi ska kunna ta hand om dig optimalt samt att ta fram nya riktlinjer för hur sjukvården ska behandla ungdomar som dig i framtiden.

I schemat nedan har alla dina besök och telefonsamtal lagts in. Du klickar bara på punkten så får du upp när besöket/telefonsamtalet ska ske i förhållande till operationen.

Besök på mottagningen

2-3 veckor före operation

Hej

Nu är det tid för ditt inklusionbesök och inför operationen tar vi en del prover och du får information om de 2 veckorna som du ska äta en så kallad LCD-kost för att din lever ska minska i storlek. Vid dagens besök får du träffa läkare (kirurg, medicin och narkos), sjuksköterska, dietist, psykolog och sjukgymnast. Du komer få en hel del information, både muntlig och skriftligt om tiden före, under och efter operation, och kom ihåg - det finns inga dumma frågor!

Telefon

Två veckor efter operationen

Hej

Nu har det gått ungefär 14 dagar sedan du opererades. Vi hoppas att du mår bra. Idag kommer du att få ett telefonsamtal från en sjuksköterska eller dietist. Hon kommer att ställa en del frågor, men du kan också passa på att fråga om saker som rör din operation, mat, hur magen sköter sig o s v.

PS Se till att ha din mobiltelefon tillgänglig och påslagen.

 

Besök på mottagningen

Två månader efter operationen

Hej

Nu har det gått två månader sedan du blev opererad, och det är dags för ett återbesök på mottagningen, där personalen kommer att fråga en del kring själva operationen och du får möjlighet att ställa frågor.

 

Besök på mottagningen

Fyra månader efter operationen

Hej

Nu har det gått fyra månader sedan du blev opererad. Idag kommer du att på mottagningen få träffa endera en sjuksköterska eller dietist. Passa på att ställa frågor.

 

Besök på mottagningen

Sex månader efter operationen

Hej

Nu har det gått ett halvår sedan du blev opererad och vi vill träffa dig på mottagningen. Du kommer att få träffa en läkare och en psykolog. Passa på att ställa frågor.

 

Besök på mottagningen

Nio månader efter operationen

Hej

Nu har det gått nio månader sedan operationen. På mottagningen kommer du att få träffa en sjuksköterska eller dietist. Passa på att ställa frågor.

 

Besök på mottagningen

Ett år efter operationen

Hej

Nu har det gått ett år sedan du blev opererad och vi vill träffa dig på mottagningen. Vi kommer att ta en del prover och dessutom kommer du att få träffa en rad olika personer – sjuksköterska, läkare, dietist, psykolog och sjukgymnast. Det kommer också att göras en del undersökningar. Passa på att ställa frågor.

 

Besök på mottagningen

Ett och ett halvt år efter operationen

Hej

Nu har det gått ett och ett halvt år sedan operationen. Idag kommer du att på mottagningen få träffa både en sjuksköterska och dietist. Om du skulle känna ett behov kan du också få prata med en psykolog. Passa på att ställa frågor.

 

Besök på mottagningen

Två år efter operationen

Hej

Nu har det gått två år sedan du blev opererad och vi vill träffa dig på mottagningen. Vi kommer att ta en del prover och dessutom kommer du att få träffa en rad olika personer – sjuksköterska, läkare, dietist, psykolog och sjukgymnast. Det kommer också att göras en del undersökningar. Passa på att ställa frågor.

Nu kommer du att remitteras till den sjukvårdsinstans du vanligtvis brukar besöka – det kan vara en barnmedicinsk mottagning, en annan typ av specialistvård eller till primärvården.

Lycka till i framtiden!