Operationen – och tiden efter

Varför går man ner i vikt efter en operation?

Komplikationer

Viktnedgång

 

Den vanligaste operationsmetoden är idag Gastric Bypass (GBP). Metoden innebär att man passerar förbi en stor del av magsäcken och tarmen (bypass). Man tar inte bort något av magsäcken eller tarmen vid operationen. Maten kommer att gå från matstrupen genom en liten magficka och sedan direkt ut i tarmen. Magsafter och enzymer blandas med maten vid den nedre kopplingen, så att man kan tillgodogöra sig energi och näring. Däremot tar man inte upp vissa vitaminer och mineraler.

 

En operationsteknik som blir allt vanligare i Sverige och världen är Sleeve Gastrektomi (Sleeve), vilket innebär att ca 75 % av magsäcken helt tas bort. Istället för det normala säckliknande utseendet får magsäcken formen av ett rör. Utifrån de studier som finns idag verkar denna operation leda till viktnedgång och god effekt på följdsjukdomar som efter Gastric bypass. Risken för tarmvred anses mindre efter Sleeve, medans det verkar öka risken för sura uppstötningar (reflux).

Varför går man ner i vikt efter en operation?

Det hela handlar om den klassiska ekvationen; mindre energi in, mer energi ut = viktnedgång. Du kan alltså inte äta lika mycket efter en operation och eventuellt blir du känslig för kaloririka livsmedel som innehåller mycket fett och/eller socker. Men det är inte hela sanningen. Dagens forskning pekar på att det sker en omställning i signaleringen mellan hunger och mättnad, vilket gör att man ofta får lättare att begränsa sina portioner. Det är dock fullt möjligt att öka i vikt efter en tid. Ditt eget engagemang och ansvar för din hälsa är avgörande för att du ska må bra på lång sikt. Det viktigaste för ett varaktigt resultat är att du är inställd på följande:

 • Du behöver själv lägga ner mycket tid och arbete på att välja bra mat och äta regelbundet

 

 • Du måste motionera regelbundet för att behålla din viktminskning

 

 • Operationen ska ses som ett verktyg i din behandling, inte en universallösning

 

 

Komplikationer

Svåra komplikationer till denna typ av kirurgi är mycket ovanliga men det som kan inträffa är:

 • Läckage. Det är känt att man kan få läckage av magsaft från områdena där det är sytt (anastomosen) i magsäcken och tarmen vilket kan leda till att man behöver opereras igen.

 

 • Blödning inne i buken kan i sällsynta fall leda till en ny operation.

 

 • Passagehinder i tarmkanalen som gör att det blir stopp i tarmen kan leda till en ny operation.

 

 • En viss risk för sårinfektioner finns vid all bukkirurgi. För att minska risken fick du antibiotika före operationen.

 

 • Lunginflammation är en känd riskfaktor vid all kirurgi hos överviktiga. Du kan minska risken genom att vara uppe mycket ur sängen samt att vara flitig med den andningsgymnastik som sjukgymnasten hjälpte dig med. Rökstop gäller inför operation!

 

 • Blodpropp efter operation förebyggs genom att du tidigt är uppe ur sängen efter operationen samt genom att du får blodförtunnande medel.

Allt detta har du fått prata igenom med din kirurg. Skulle du känna dig orolig så här efter operationen så ska du inte tveka att prata med ansvarig vårdpersonal på respektive behandlingscentrum. Om du upplever dig akut dålig, tveka inte att söka till närmsta sjukhus.

Du kan råka ut för en del andra besvär efter operationen – läs mer under fliken Viktig information.

 

Viktnedgång

Hur mycket du kommer att gå ner i vikt är svårt att säga eftersom det beror på så många faktorer. Det går inte på förhand att veta hur just din kropp kommer att reagera. I en tidigare studie där vi genomförde operationen på cirka 80 ungdomar hade vikten minskat med cirka 30 % två år efter operationen. Om du väger 130 kilo skulle det innebära att du efter två år väger ungefär 90 kilo.

Det som gäller för alla är att man inte kan äta lika stora portioner som innan operationen, men typ av livsmedelsvar styr också portionsstorleken. Det är också upp till var och ens ansvar att välja bra mat, som ger kroppen rätt mängd näring utan att ge för mycket kalorier. Har du varit väl förberedd innan operationen på att det krävs mycket eget engagemang brukar viktnedgången bli större och du kommer att må bättre. De som tränar regelbundet och samtidigt rör sig mycket i vardagen har lättare att bibehålla sin uppnådda viktnedgång.

Det är lätt att jämföra sig med andra, men kom ihåg att alla har olika förutsättningar. Utgå från dig själv och gör vad du kan för att optimera viktnedgången.

I samband med återbesöken ska du passa på att rådfråga team Amos 2 angående kost, motion mm.

 

 

Nyckeln till ett bra resultat

 • Ät regelbundet
 • Ät grönsaker till varje lagat mål
 • Ät frukt till mellanmål
 • Drick minst 1 liter vatten under dagen
 • Rör på dig 30-60 minuter om dagen
 • Ta dina kosttillskott varje dag