Tidsplan

När man ingår i en studie är det viktigt att man genomför alla kontroller, som schemalagts. Skulle du utebli så minskar möjligheten att vi ska kunna ta fram nya riktlinjer för hur sjukvården ska behandla ungdomar som dig i framtiden.

I schemat nedan har alla dina besök och telefonsamtal lagts in. Du klickar bara på punkten så får du upp när besöket/telefonsamtalet ska ske i förhållande till när du startade i studien.

Efter 5-6 månader kommer du få en kontaktperson, som du ska ha kontakt med varje månad. Efter ett år kommer ni att kontakt var sjätte vecka istället.

Klicka på punkten så ser du vem du ska träffa/prata med och när i förhållande till att studien startade.

Besök på mottagningen

Hej

Nu är det tid för ditt inklusionbesök som oftast är uppdelat på två dagar. Idag tas blodprover, du får svara på frågeformulär och gå igenom gå igenom en del undersökningar.  Du kommer också att få svara på flera frågeformulär. Du kommer också nu att starta din 8 veckor långa pulverkostbehandling med LCD kost. Din detist kommer att ge dig mycket information och råd kring detta. Vid dessa besök får du även träffa sjuksköterska, psykolog och sjukgymnast.

Du kommer få en hel del information, och kom ihåg - det finns inga dumma frågor !

Lycka till!

Telefon

Efter två veckor.

Hej

Nu har det gått 14 dagar sedan du började med pulverkost (LCD). Vi hoppas att du mår bra. Idag kommer du att få ett telefonsamtal från en dietist. Hon kommer att ställa en del frågor, men du kan också passa på att fråga om saker som rör din diet o s v.

PS Se till att ha din mobiltelefon tillgänglig och påslagen.

 

Telefon

Efter fyra veckor

Hej

Nu har det gått en månad sedan du började med LCD. Idag kommer du att få ett telefonsamtal från en sjuksköterka. Hon vill veta hur det går för dig, men du kan också passa på att fråga om det är något du undrar.

PS Se till att ha din mobiltelefon tillgänglig och påslagen.

 

Besök på mottagningen

Efter sju veckor

Hej

Nu har det gått sju veckor sedan du började med pulverkost LCD. Idag kommer du att på mottagningen få träffa en  dietist som kommer att informera och förbereda dig hur du skall börja äta som vanligt när din pulverkost period är över efter 8 veckor. Passa på att ställa frågor.

 

Besök på mottagningen

Efter nio veckor

Hej

Nu har det gått nio veckor sedan du började med din behandling och vi vill återigen träffa dig på mottagningen. Du kommer att få träffa en psykolog denna gång.

 

Telefon

Efter tio veckor

Hej

Nu har det gått 10 veckor sedan du gick med i studien. Vi hoppas att du mår bra. Idag kommer du att få ett telefonsamtal från en sjuksköterska. Hon kommer att ställa en del frågor, men du kan också passa på att fråga om saker som du undrar över.

PS Se till att ha din mobiltelefon tillgänglig och påslagen.

 

Besök på mottagningen

Efter 12 veckor

Hej

Nu har det gått tre månader sedan du började med din behandling. Idag kommer du att på mottagningen få träffa en dietist. Passa på att ställa frågor.

 

Besök på mottagningen

Efter 16 veckor

Hej

Nu har det gått fyra månader sedan du gick med i studien och då vill sjukgymnasten träffa dig på mottagningen för att ge tips om bra fysisk aktivitet och hur du bäst håller dig igång. Passa på att ställa frågor.

Besök på mottagningen

Efter 20 veckor

Hej

Nu har det gått fem månader sedan du gick med i studien och det är dags att träffa sjukgymnast igen. Passa på att ställa frågor.

Notera att du fr o m detta besök får en kontaktperson, som har kontakt med dig en gång i månaden dvs efter 24, 28, 32, 36, 40, 44 veckor .

 

 

Besök på mottagningen

Efter 24 veckor

Hej

Nu har det gått sex månader sedan du gick med i studien och det är dags att träffa dietist eller din kontaktperson på mottagningen. Passa på att ställa frågor.

 

besök på mottagningen

Efter 28 veckor

Hej

Nu har det gått sju månader sedan du gick med i studien och det är dags att träffa din kontaktperson och läkare på mottagningen. Passa på att ställa frågor.

Besök på mottagningen

Efter 32 veckor

Hej

Nu har det gått åtta månad sedan du gick med i studien och det är dags att träffa sjuksköterska eller din kontaktperson. Passa på att ställa frågor.

 

Besök på mottagningen

Efter 36 veckor

Hej

Nu har det gått nio månader sedan du gick med i studien och det är dags att träffa sjuksköterska eller din kontaktperson på mottagningen.  Passa på att ställa frågor.

Lycka till!

Besök på mottagningen

Efter 40 veckor

Hej

Nu har det gått ca 10 månader sedan du gick med i studien och det är dags att träffa sjuksköterska eller din kontaktperson.  Passa på att ställa frågor.

 

Besök på mottagningen

Efter 44 veckor

Hej

Nu har det gått ca 11 månader sedan du gick med i studien och det är dags att träffa sjuksköterska eller din kontaktperson på mottagningen. Passa på att ställa frågor.

Besök på mottagningen

Efter 50 veckor

Hej

Nu har det gått elva och en halv månader sedan du gick med i studien och det är dags att börja med årskontrollen. Idag träffar du sjuksköterska och tar blodprov och gör en sockerbelastning. Du kommer också att göra en bentäthets röntgen. Du får även träffa en dietist som kommer att intervjua dig angående dina kostvanor. Du kommer också få svara på en hel del frågeformulär.

Glöm inte att du skall vara fastande från kl 24 kvällen innan.

 

Besök på mottagningen -årskontroll

Efter ett år

Hej

Nu har det gått ett år sedan du gick med i studien och det är dags att börja med årskontrollen.

Idag får du träffa sjukgymnast och psykolog. Du får även träffa läkare och du får besked om undersökning och vissa provsvar från förra besöket.

Efter ett års-besöket kommer vi att glesa ut den regelbundna kontakten.

Besök på mottagningen årskontroll

Efter två år

Hej

Nu har det gått två år sedan du gick med i studien och det är dags för din andra årskontroll. Dag 1 träffar du sjuksköterska och tar blodprov och gör en sockerbelastning. Du kommer också att få göra en bentäthets röntgen. Du får även träffa en dietist som kommer att intervjua dig angående dina kostvanor. Du kommer också få svara på en hel del frågeformulär.

Glöm inte att du skall vara fastande från kl 24 kvällen innan.

Dag 2 får du träffa sjukgymnast och psykolog. Du får även träffa läkare och du får besked om undersökning och vissa provsvar från förra besöket.

Efter två års-besöket kommer du att fortsätta att följas antingen här på mottagningen eller på barnmottagning där du bor en gång per år om inget annat bestäms