Intresserade

Om ni vill att ert barn ska få chansen att delta i projektet så föreslår vi att ni kontaktar den läkare ni går till och utifrån information till Vårdpersonal diskuterar om ditt barn uppfyller kriterierna för att delta och om din läkare tycker att det är lämpligt.