Behandlingarna

Gruppen som kommer att opereras

Efter inklusion kallas patienten till ett inskrivningsbesök ca 2-4 veckor innan operation vanligen på obesitasmottagningen vid Drottning Silvias Barn och Ungdsomssjukhus. Förberedelserna följer ett speciellt PM. Operationen sker på Carlanderska sjukhuset eller SU/Sahlgrenska i Göteborg, där det finns stor kompentens. Efter uppvaknandet förs patienterna över till barnkirurgiska vårdavdelningen på SU/Östra, där de stannar under övervakning i 3-4 dygn. Första året följs patienten med täta kontakter endera via telefon eller personliga besök. De får träffa eller prata med sjuksköterska, dietist, psykolog, sjukgymnast och läkare. Vid 12 och 24 månaders sker också provtagning och undersökningar. Efter 2 år släpps patient tillbaka till barnmedicinsk mottagning, specialistklinik eller primärvården med tydliga instruktioner om den fortsatta uppföljningen. Kontroller sker en gång per år. Studiecentrat kommer att kalla tillbaka dem efter 5 och 10 år.

Gruppen som får Intensiv medicinsk behandling med inledande pulverkost (LCD)

Patienten får polikliniskt starta LCD-kost som skall pågå i två månader. Under den perioden träffar patienten framförallt sjuksköterska och dietist. . Efter pulverperioden kommer patienten att få träffa sjuksgymnast och psykolog. Vid 6 månader får patienten  en kontaktperson som hon/han träffar en gång i månaden fram till vecka 50-52, då årskontrollen/studiebesöket görs. Då tas blodprover och det görs en del undersökningar patienten får träffa alla personalkategorier och en avstämning med sin läkare. Därefter glesas besöken ut till var 6:e vecka fram till att det gått två år efter inklusionen i studien då ytterligare en årskontroll/studiebesök göres. Kontroller mm efter ett och två år är identisk med den som de opererade erbjuds.

Efter 2 år bedömer ansvarig läkare den fortsatta behandlingen vilket kan bli på obesitas-, BUM eller primärvådsmottagning