Familjen

Vi tror att föräldrar med ungdomar, som under många år kämpat för att gå ner i vikt, kan behöva komma i kontakt med någon som arbetar med problemet. Tror du att ditt barn skulle ha nytta av att få hjälp, kontakta din barnläkare som då har möjlighet att skicka en remiss till något av obesitascentrum för ungdomar i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Ni kan hänvisa till hemsidan där det finns information gällande remissförfarandet för vårdpersonal